Plin VTC je od sada HEPplin Obavještavamo Vas da je HEP-PLIN d.o.o. Osijek, kupovinom 100%-tnih poslovnih udjela od Grada Virovitice te Općina Lukač, Gradina, Suhopolje i Špišić Bukovica koji su bili osnivači PLIN VTC-a, postao novi vlasnik PLIN VTC-a d.o.o. Virovitica.
Plin VTC je od sada HEPplin