Cjenik prirodnog plina

Cijena usluge distribucije plina (kliknite za cjenik)

Iznosi tarifnih stavki utvrđeni su odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (Narodne Novine 127/17) Iznosi tarifnih stavki primjenjuju se za obračun pružene usluge distribucije plina od 01.01.2018. godine.

Cijena plina opskrba – Kućanstvo (kliknite za cjenik)

Iznosi tarifnih stavki određeni su Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. ožujka 2018. godine (Narodne Novine 127/17.)

Na temelju Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, a u skladu sa Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu plina Hrvatska energetska regulatorna agencija- HERA donijela je Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koja je objavljena u Narodnim novinama br. 158/13, a stupila je na snagu 01.siječnja 2014.godine.  Krajnji kupci koji koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge razvrstavaju u 12 tarifnih modela – TM ovisno o potrošnji plina u prethodnoj godini.

Tarifni model