Etički kodeks

Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se osnovna etička pravila ponašanja svih zaposlenika u društvu Plin VTC d.o.o., radi utvrđivanja i promoviranja temeljnih etičkih vrijednosti u poslovnim odnosima te postupanja u slučaju njihovih povreda. Plin VTC d.o.o. posluje u javnom interesu, naročito poštujući i razvijajući osnovne vrijednosti kao što su pravičnost, poštenje, odgovornost, integritet, kvaliteta usluga, transparentnost, poduzetnost, timski rad i druge vrijednosti. Temeljna načela koja se promoviraju ovim Etičkim kodeksom su sljedeća:

  • Povjerenje i kolegijalnost
  • Zakonitost i stručnost u radu
  • Timski rad i profesionalna komunikacija
  • Uvažavanje potreba korisnika usluga
  • Izbjegavanje i prevencija sukoba interesa
  • Odgovorno upravljanje imovinom, poslovnim financijama i postupkom nabave
  • Povjerljivost osobnih podataka i informacija o poslovanju
  • Izbjegavanje primanja i davanja darova

Preuzimanje Etičkog kodeksa