Postupak priključivanja na plinsku mrežu

Pokreće se podnošenjem Zahtjeva za izdavanje energetskih uvjeta za priključenje na plinski distribucijski sustav u PLIN-u VTC d.o.o., Ulica Ote Horvata 15, svaki radni dan od 7.00 do 15.00 sati, uz koji treba priložiti:

 1. dokaz o vlasništvu (ZK uložak) ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja Zahtjeva za izdavanje energetskih uvjeta
 2. kopiju katastarskog plana
 3. idejni projekt objekta

Slijedi izdavanje energetskih uvjeta na osnovu kojih ovlašteni projektanti rade projekt plinske instalacije vašeg građevinskog objekta. Nakon dobivanja akta o odobrenju građenja izdanog od strane Upravnog ureda za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice ili Upravnog ureda za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, u PLIN VTC d.o.o. podnosite Zahtjev za energetsku suglasnost za priključenje na plinski distribucijski sustav, te dostavljate slijedeće dokumente:

 1. presliku akta o odobrenom građenju
 2. dokaz o vlasništvu (ZK uložak) ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja Zahtjeva za energetsku suglasnost
 3. kopiju katastarskog plana
 4. projekt plinske instalacije i kućnog priključka
 5. atest dimnjaka (za trošila koja se priključuju na dimovod)
 6. prijava izvođača radova s pripadajućim atestima ugrađenog materijala i opreme

Na osnovu tehničkog rješenja izraditi ćemo troškovnik i ugovor o priključenju. Cijene plinskog priključka izračunavaju se prema stvarno potrebnim radovima. Naknada za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: naknada za priključenje) u dijelu troška pripremno-završnih radova određuje se za priključenje na distribucijski sustav kako slijedi (iznos bez PDV-a):

 • 818,52 kn za kategoriju priključka I             – priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h
 • 2.604,61 kn za kategoriju priključka II         – priključni kapacitet veći od 100 kWh/h, a manji ili jednak 400 kWh/h
 • 4.446,78 kn za kategoriju priključka III        – priključni kapacitet veći od 400 kWh/h, a manji ili jednak 4.000 kWh/h
 • 7.206,34 kn za kategoriju priključka IV        – priključni kapacitet veći od 4.000 kWh/h.

Nakon uplate iznosa za tehnički pregled koji se odnosi na ispitivanje plinskog priključka i kućne plinske instalacije i uplate naknade za priključenje na plinsku mrežu, PLIN VTC d.o.o. izdaje Energetsku suglasnosti za priključenje na plinsku mrežu i radni nalog za izvođenje radova ispitivanja instalacije i kućnog priključka.

Uplata se može izvršiti bez provizije na blagajni PLIN-a VTC d.o.o. u Virovitici, Trg bana Josipa Jelačića 21/II . Po završetku radova na kućnom priključku ovlašteni plinoinstalater treba prijaviti izradu unutarnje plinske instalacije i kućnog priključka podnošenjem pismene prijave iz točke 6. tražene dokumentacije (u prijavi obavezno unijeti broj dokumenta energetske suglasnosti za priključenje izdane od strane PLIN-a VTC d.o.o.).

U najkraćem mogućem vremenu stručna osoba PLIN-a VTC d.o.o. će obaviti tehnički pregled plinske instalacije. Ukoliko je plinska instalacija nepropusna i izvedena u skladu s tehničkim propisima slijedi puštanje plina u pogon čime postajete potrošač plina.

OBRAZAC Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta za priključenje na plinski distribucijski sustav