Prijava stanja plinomjera


Naziv korisnika

Vaš Email

Adresa korisnika

Oznaka kupca

Broj plinomjera

Stanje plinomjera

Očitati samo crna polja na plinomjeru