Prijava promjene vlasništva

Prijava promjene vlasništva građevine ili samostalne uporabne cjeline

U slučaju promjene vlasništva građevine ili samostalne uporabne cjeline sukladno čl. 35. st. 1. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom, krajnji kupac dotadašnji vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u roku od 30 dana od promjene vlasništva podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, a novi vlasnik te građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u istome roku podnijeti zahtjev za sklapanje novoga ugovora o opskrbi plinom uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva i dostaviti opskrbljivaču plinom očitanje stanja plinomjera koje su suglasno utvrdili dotadašnji i novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline.

Zahtjevi se mogu podnijeti osobno na adresi Ulica Ote Horvata 15, Virovitica ili na broj fax-a: 033-721-306 i putem e-mail-a: opskrba@plinvtc.hr.