Kvaliteta prirodnog plina za 2017. godinu

Sukladno članku 57. stavku 8. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (“Narodne novine”, broj 158/13) operator distribucijskog sustava Plin VTC d.o.o. dužan je objavljivati polumjesečno izvješće o kvaliteti plina.

Standardnu kvalitetu plina možete pogledati OVDJE

  • Kvalitetu prirodnog plina za 2016. godinu možete pogledati: OVDJE
  • Kvalitetu prirodnog plina za 2015. godinu možete pogledati: OVDJE
  • Kvalitetu prirodnog plina za 2014. godinu možete pogledati: OVDJE

2017. godina

Razdoblje
MRS Kloštar (Budrovac)
MRS Špišić Bukovica
Godišnji izvještaj kvalitete plina za specifičnu točku

Na distributivnom području Plin VTC d.o.o. postoje tri ulaza u distribucijsko područje: MRS Đolta koja se napaja plinom čija se kvaliteta ispituje na mjestu uzrokovanja Kloštar podravski (Budrovac), te MRS Virovitica i MRS Suhopolje čija se kvaliteta ispituje na mjestu uzrokovanja Špišić bukovica.

Temeljem članka 57, stavak 6 “Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava” (NN 158/13):

Donja ogrjevna vrijednost plina za distribucijski sustav koji je jedinstvena hidraulička cjelina izračunava se kao prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti plina s obzirom na količine plina preuzete s ulaza u taj dio distribucijskog sustava.

Izračun ponderirane ogrijevne vrijednosti (Hds) 2017.

Mjesec
Izračun
Hds
Siječanj
9,591667
Veljača
9,597222
Ožujak
9,611111
Ožujak-kvartalni
9,597222
Travanj
9,611111
Svibanj
9,611111
Lipanj
9,600000
Srpanj
9,619444
Kolovoz
9,594444
Rujan
9,586111
Rujan-ponderirani
9,602778
Listopad
9,463889
Studeni
9,472222
Prosinac
9,466667
Prosinac-kvartalni
9,466667

izvor: Plinacro d.o.o.