15 tra. 2016

Obavijest potrošačima plina – kućanstvo

Zbog programske greške, kod dijela kućanstva došlo je do povećanja utrošenog plina u ožujku koje je različito u odnosu na stvarnu potrošnju, utvrđenu očitanjem. Do greške je došlo nakon nadogradnje aplikacije zbog prelaska na ljetne koeficijente korekcije.

Građani koji primijete osjetnu razliku u potrošnji mogu doći reklamirati dobiveni račun ako žele odmah korekciju, a za sve ostale biti će to napravljeno sa sljedećim obračunom. Napominjemo da se brojila očitavaju u periodu pet radnih dana prije ili poslije zadnjeg dana u mjesecu jer je fizički nemoguće očitati 8.000 brojila u jednom danu.

[na vrh]