01 srp. 2020

Plin Vtc je od sada HEP Plin

Obavještavamo Vas da je HEP-PLIN d.o.o. Osijek, kupovinom 100%-tnih poslovnih udjela od Grada Virovitice te Općina Lukač, Gradina, Suhopolje i Špišić Bukovica koji su bili osnivači PLIN VTC-a, postao novi vlasnik PLIN VTC-a d.o.o. Virovitica. Radi racionalizacije ukupnog poslovanja, odlukom naših mjerodavnih upravljačkih tijela s nadnevkom 30.06.2020. godine obavljena je statusna promjena: pripajanje PLIN VTC-a HEP-PLIN-u. Od 01.07.2020. godine PLIN VTC je prestao poslovati kao samostalna pravna osoba i nastavlja poslovati kao Pogon Virovitica u sastavu pravne osobe HEP-PLIN-a Osijek koji je član HEP Grupe.

Kupoprodajnim ugovorom uređeno je, između ostaloga, da će HEP-PLIN nastaviti obavljati registrirane djelatnosti i osigurati primjeren razvoj na području za koje je PLIN VTC dobio koncesijska prava, a koja je Virovitičko-podravska županija prenijela na HEP-PLIN. Slijedom toga, Vaš distributer plina i opskrbljivač plinom od 01.07.2020. godine jest HEP-PLIN u Osijeku odnosno Pogon Virovitica.

Ugovori o opskrbi plinom koje ste zaključili s PLIN VTC-om prenijeti su na HEP-PLIN sa svim obvezama i pravima koji iz njih proizlaze. Mi jamčimo njihovo izvršenje.

Račune za potrošnju plina za mjesec lipanj 2020. godine ispostavit će PLIN VTC, a obvezu za taj mjesec i zaostali dug za ranije mjesece trebate uplatiti na žiroračun PLIN VTC-a koji je naznačen na računu za potrošeni plin ili ih platiti bez naknade na Gradskoj blagajni Virovitica na Trgu bana Josipa Jelačića 21, koji do daljnjega ostaju otvoreni.

Za potrošnju plina u razdoblju nakon statusne promjene pripajanja, tj. od 01.07.2020. godine, račun će ispostaviti HEP-PLIN, a isti trebate platiti na žiroračun HEP-PLIN-a koji će biti naveden na računu za potrošeni plin ili ih platiti bez naknade na šalterima u poslovnicama FINA-e i poslovnicama Hrvatske pošte.

Posebno napominjemo da ćemo kupcima plina iz kategorije kućanstava koji se koriste uslugom javne opskrbe, potrošnju plina od 01.07.2020. godine očitavati i obračunavati u pravilu mjesečno, a izvan sezone grijanja dvomjesečno.

Molimo Vas za suradnju kako bismo bez većih poteškoća preduhitrili možebitne nejasnoće u svezi s predmetnim pripajanjem. Na tome Vam se unaprijed zahvaljujemo i jamčimo Vam visoku kvalitetu pri pružanju plinskih energetskih usluga. Za sve dodatne upite i informacije možete se obratiti našoj službi za korisnike u KONTAKT CENTRU na besplatni broj telefona 0800 8813, a podrobnije obavijesti, savjete i preporuke možete naći na našoj internetskoj stranici www.hep.hr/plin/

S poštovanjem,

Vaš HEP Plin d.o.o.

U Osijeku, 08.07.2020. g.

[na vrh]