Sigurnosni postupci kod istjecanja plina

Plin ima upozoravajući neugodni miris kako bi ga korisnik mogao osjetiti kod nekontroliranog istjecanja. Taj miris mora biti dovoljno intenzivan da ga može osjetiti osoba s prosječnim osjetom njuha već kod 1/5 donje granice eksplozivnosti, što omogućuje da se bez panike poduzmu odgovarajuće mjere opreza, a koje prema Tehničkom propisu HSUP – P 600 uključuju slijedeće postupke:

Ukoliko se miris plina pojavi u zatvorenom prostoru:

 • Odmah ugasiti sve plamene
 • Odmah otvoriti sve prozore i vrata
 • Odmah zatvoriti glavnu plinsku slavinu u plinskom ormariću ili kod plinomjera
 • U prostorije u kojima se osjeća miris plina, ne ulaziti s otvorenim plamenom, svjetlom ili upaljenom cigaretom
 • Ne uključivati električnu sklopku
 • Ne izvlačiti električni utikač
 • Ne uključivati električna zvonca ili pozivati liftove
 • Nakon zatvaranja glavne plinske slavine provjeriti jesu li sve plinske armature zatvorene, a otvorene treba zatvoriti
 • Ne smijemo se pouzdati samo u vlastito osjetilo mirisa, već pozvati i druge osobe
 • Nakon što su zatvorene sve plinske armature, treba odmah obavijestiti dežurnu službu PLIN-a VTC d.o.o. na broj telefona za hitne intervencije 721-438 upotrebom telefona izvan ugroženog prostora
 • Dežurnoj službi PLIN-a VTC d.o.o. treba prijaviti i pojavu slabijeg mirisa plina, za koju se ne može pronaći uzrok
 • Ukoliko miris plina dolazi iz prostora (zaključani stan) koji do daljnjega nisu pristupačni, tada treba odmah obavijestiti policiju i vatrogasce, koji imaju pravo ulaženja, te istovremeno obavijestiti i dežurnu službu PLIN-a VTC d.o.o.
 • Ako se pretpostavlja istjecanje plina u podrumu, tada podrum treba dobro prozračiti, obavijestiti sve ukućane i dežurnu službu PLIN-a VTC d.o.o.
 • Smetnje ili štete na plinskoj instalaciji ne otklanjajte sami već pozovite ovlaštenog plinoinstalatera ili dežurnu službu PLIN-a VTC d.o.o.
 • Mjesta oštećenja učiniti pristupačnim za servisnu službu
 • Ukoliko je došlo do velikog kvara na plinskoj instalaciji ili plinskim napravama gdje izlaze velike količine plina,
 • kada se čuje zvuk – šum izlazećeg plina te izrazito jak miris, treba hitno zatvoriti slavinu ispred plinomjera tj. glavni zapor. Treba brzo napustiti zgradu, bez aktiviranja bilo kakvih električnih uređaja (rasvjeta, lift), te obavijestiti ostale stanare, ali ne upotrebom električnog zvona, već kucanjem na vrata, ili telefonom – ali izvan ugrožene zgrade. Također treba obavijestiti dežurnu službu PLIN-a VTC d.o.o., a po potrebi i policiju.
 • Ukoliko se prilikom istjecanja, plin zapali na plinskoj instalaciji (cijevi ili nekom spoju), tada se on gasi zatvaranjem zapora- slavine ispred mjesta izlaska, a ne vodom ili vatrogasnim aparatom, jer izlazeći, nezapaljeni plin se može nakupiti u objektu u tolikoj količini, da i zbog najmanjeg plamena, iskre ili vrućeg predmeta, može eksplodirati snagom koja može srušiti objekt ili kuću, te uz veliku materijalnu štetu izazvati i ljudske žrtve.

Prilikom pojave mirisa plina na otvorenom, u slobodnoj atmosferi treba:

 • ukoliko je poznato da tim dijelom dvorišta prolazi plinovod prema drugim dvorišnim objektima, odmah ga zatvoriti predviđenim zaporom
 • ako je propuštanje plina primijećeno na ulici, tada treba upozoriti na to prolaznike, te hitno obavijestiti policiju i
 • dežurnu službu PLIN-a VTC d.o.o.
 • obavijestiti stanare okolnih objekata da zatvore prozore i vrata
 • spriječiti uporabu otvorenog plamena, ne pušiti, ne koristiti upaljače ni žigice, te spriječiti prolaz motornih vozila
 • ako se zbog istjecanja plin zapali na otvorenom prostoru – ulici, ne treba ga gasiti već samo paziti da se požar ne proširi, te sačekati dolazak vatrogasaca i policije

Kontrolirani požar plina je sigurniji nego istjecanje nezapaljenog plina!Sigurnost uporabe plinske instalacije

Unutarnja plinska instalacija po svojoj tehničkoj definiciji obuhvaća sve bitne elemente od glavnog zapora na objektu do ispusta dimovodnog uređaja, a sastoji se od:

1. cjevovoda,
2. plinske armature,
3. plinomjera sa regulatorom tlaka,
4. plinskih uređaja,
5. dimovodnog uređaja,
6. sustava dobave zraka.

Bitni elementi koji utječu na sigurnost uporabe plinske instalacije:

1. Redovita kontrola plinskih uređaja
Svi plinski uređaji (bojler, peć, brzogrijalica, štednjak…) moraju se redovito servisirati od strane ovlaštenih servisera. Preporuka je da plinski uređaji za grijanje prostora i pripremu tople vode (bojleri, brzogrijalice, peć…) servisiraju najmanje jednom godišnje.
2. Redovita kontrola dimnjaka
Ukoliko korisnik ima bojler spojen u dimnjak obaveza područnog dimnjačara je najmanje jednom godišnje izvršiti kontrolu dimnjaka.
3. Angažiranje ovlaštenih osoba kod promjena na plinskoj instalaciji
Ukoliko se rade bilo kakvi zahvati na plinskoj instalaciji uključujuću i radove na bojleru i dimnjaku korisnik mora angažirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, dimnjačar) da izvrše takve radove. Svi radovi moraju se prijaviti Gradskoj plinari Zagreb nakon ćega će djelatnici GPZ izvršiti kontrolu i ispitivanje plinske instalacije.
4. Promjene na sustavu dobave zraka
Ako korisnik ima atmofersko trošilo, te ukoliko se rade bilo kakve promjene koje utječu na dobavu zraka (ugradnja PVC stolarije, ugradnja kuhinjske nape, ugradnja ventilatora…), potrebno je kontaktirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, distributer plina) radi stručnog savjeta, jer dobava zraka bitno utječe na proces izgaranja kod atmosferskih plinskih trošila.

Atmosferska plinska trošila

Što se tiče trovanja i gušenja dimnim plinovima kao neželjenih posljedica najugroženiji su korisnici koji koriste atmosferske bojlere. Atmosferski bojler je uređaj koji zrak za izgaranje uzima iz prostora u kojemu je smješten, a odvod dimnih plinova se vrši kroz dimnjak preko krova.
Dobava zraka jedan je od temeljnih uvjeta za dobar rad atmosferskog bojlera, kontrola dobre dobave može se izvršiti temeljem slijedećih elemenata:

1. Ventilacijski otvori na vratima kupaonice
U vratima prostorije u kojoj je ugrađen atmosferski bojler (većinom su to kupaonice) moraju biti ugrađeniti ventilacijski otvori u gornji i donji dio vrata (2 x 150 cm2) da se osigura povoljna izmjena zraka potrebnog za izgaranje.

2. Podrezana sva vrata u stanu

Sva vrata u stanu moraju biti podrezana u donjem dijelu 2 cm.

3. Ugrađena PVC stolarija

Ukoliko je u stanu ugrađena PVC stolarija na vanjskom zidu moraju biti vetnilacijski otvori u gornjem i donjem dijelu zida (2 x 75 cm2). Naime, kako PVC stolarija ima brtvljenje 100%, nakon kraćeg vremena potroši se zrak u stanu, dolazi do potlaka i mogućeg povrata dimnih plinova.

4. Uporaba ventilatora u kupaonici

Ventiolator u kupaonici ne smije raditi u isto vrijeme kada radi bojler, odnosno mora se isključiti jer radom ventilatora vrlo se brzo stvara potlak u kupaonici.

5.Uporaba kuhinjske nape
Kuhinjska napa ne smije raditi u isto vrijeme kada i bojler jer djelovanje kuhinske nape utječe na stvaranje potlaka u stanu odnosno povrat dimnih plinova iz bojlera i dimnjaka. Ovlašteni serviseri bojlera mogu ugraditi posbne uređaje koji isključuju rad npr. kuhinjske nape i bojlera u isto vrijeme.

Opasnosti trovanja ugljičnim monoksidom.