Prijava nepravilnosti

Saznanja o nezakonitom i/ili neetičnom postupanju u poslovanju uz osiguranje zaštite privatnosti možete prijaviti:

  • putem e-maila: nepravilnosti@plinvtc.hr
  • pisanim putem na adresu Plin VTC d.o.o., “Osoba za nepravilnosti”, Ulica Ote Horvata 15, 33000 Virovitica

Putem web obrasca

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša Poruka