Propisi

Distribucija i opskrba plina je regulirana energetska djelatnost koja se obavlja kao javna usluga. Javna usluga je usluga dostupna u svako vrijeme svim kupcima i energetskim subjektima po reguliranoj cijeni i prema reguliranim uvjetima pristupa i korištenja usluge, uvažavajući sigurnost, redovitost i kvalitetu usluge, zaštitu okoliša, učinkovitost korištenja energije i zaštitu okoliša, a obavlja se prema načelima javnosti rada i nadzora tijela određenim zakonom.

Djelatnost distribucije i opskrbe plina uređena je ovim propisima:

 1. Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 28/13 , 14/14)
 2. Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 12/2014)
 3. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 155/14)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava (PLINACRO, 2/2016)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Podzemno skladište plina d.o.o, 12/2014)
 6. Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom (Narodne novine, br. 158/13)
 7. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  (Narodne novine, br. 38/14, 28/15, 25/16)
 8. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 104/13)
 9. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 85/13, 158/13, 118/15)
 10. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 22/14)
 11. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  (Narodne novine, br. 78/14)
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb
  (Narodne novine, br. 65/15)
 13. Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
  (Narodne novine, br. 27/16)
 14. Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 29/14)
 15. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 31/14)
 16. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014. – 2016. godina
  (Narodne novine, br. 86/14)
 17. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  (Narodne novine, br. 65/15)
 18. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  (Narodne novine, br. 23/16)
 19. Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
  (Narodne novine, br. 49/16)
 20. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 158/13, 91/16)