Povijest tvrtke Plin Vtc d.o.o.

Sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća nakon otkrića značajnijih plinskih nalazišta u Hrvatskoj, izgradnje magistralnih plinovoda i međudržavnog spojnog plinovoda koji je Hrvatsku povezao s plinskim sustavima Slovačke, Austrije i Slovenije koji je omogućio uvoz prirodnog plina, dolazi do potrebe distribucije i opskrbe plinom krajnjih potrošača.

Počeci tvrtke PLIN VTC d.o.o. vežu se uz plinofikaciju grada Virovitice koja započinje 1976. godine u sklopu Munje, radne organizacije za izvođenje plinskih instalacija i distribucije prirodnog plina. Tijekom osamdesetih i devedesetih godina došlo je do nekoliko organizacijskih promjena da bi 1990. godine djelatnosti distribucije i opskrbe prirodnog plina i djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinske energije djelovale unutar komunalne tvrtke Virkom d.o.o.

Današnja tvrtka PLIN VTC d.o.o. posluje od 1. svibnja 2009. godine kada su u nju kroz proces podjele s preuzimanjem, a radi potrebe usklađivanja organizacije poslovanja s novom zakonskom regulativom vezanom za tržište plina, izdvojene energetske djelatnosti iz tvrtke Virkom d.o.o.