Djelatnosti

Predmet poslovanja (djelatnosti) PLIN-a VTC d.o.o. su:

 1. distribucija plina
 2. opskrba plinom
 3. djelatnost građenja, izvođenja priključaka mreže, instalacijski radovi i drugo.

Tvrtka je sukladno svojim djelatnostima organizirana kroz:

1. Službu distribucije
2. Službu opskrbe

Služba distribucje

Područje distribucije prirodnog plina

PLIN VTC d.o.o. raspolaže s 325 km plinske mreže i distribuira prirodni plin do korisnika na području grada Virovitice i općina Špišić Bukovica, Suhopolje, Gradina i Lukač, te brine o proširenju, sigurnosti, rekonstrukciji i izgradnji distribucijskog sustava.

Duljina distribucijske mreže plinovoda prema gradovima i općinama iznosi:

 • 144 km u gradu Virovitica
 • 63 km u općini Špišić Bukovica
 • 81 km u općini Suhopolje
 • 27 km u općini Gradina
 • 10 km u općini Lukač

Distribucijski sustav obuhvaća plinovode, regulacijske stanice, mjerno-regulacijske stanice, odorizacijske stanice, sustav za daljinski nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka, priključke, plinomjere i drugu mjernu opremu, kao i svu drugu opremu i građevine ugrađene u distribucijski sustav u svrhu osiguravanja sigurnog i pouzdanog pogona distribucijskog sustava i isporuke plina.

PLIN VTC d.o.o. jednom godišnje na zahtjev Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) izrađuje trogodišnji plan razvoja distribucijskog sustava sukladno:

 • odredbama ugovora o koncesiji
 • izdanim energetskim uvjetima za priključenje na distribucijski sustav
 • analizi pogona i vođenja distribucijskog sustava
 • karakteristikama radnih parametara distribucijskog sustava
 • sukladno podacima o sigurnosti i pouzdanosti distribucijskog sustava
 • ekonomskoj opravdanosti izgradnje sustava