Vizija

Biti vodeći opskrbljivač prirodnim plinom u Virovitičko-podravskoj županiji uz poštivanje ekoloških principa i sigurnosti naših kupaca i svih građana.

Misija

Osigurati sigurnu, pouzdanu i stalnu distribuciju i opskrbu prirodnim plinom do svakog kupca u kućanstvu i gospodarstvu našeg distribucijskog sustava primjenom suvremenih metoda i tehnika uz visoki stupanj društvene odgovornosti prema svojim zaposlenicima i široj zajednici.

Strategija

  • širiti distribucijsko područje
  • uvoditi suvremene tehnologije očitanja, obračuna i naplate plina, praćenjem tržišta i podizanjem kvalitete pružanih usluga, osigurati zadovoljstvo svih naših kupaca i zadovoljstvo svih naših radnika
  • izgraditi partnerski odnos s postojećim i budućim korisnicima
  • informirati buduće korisnike o prednostima opskrbe prirodnim plinom u odnosu na druge energente,
  • osigurati maksimalnu sigurnost distribucijskog sustava
  • kontinuirano smanjivati broj reklamacija i prigovora korisnika, utvrđivanjem njihovog uzroka i provođenjem potrebnih korektivnih i preventivnih mjera, te postići prepoznatljivu razinu poslovnog komuniciranja naših zaposlenika
  • kontinuirano ulagati u obrazovanje i usavršavanje radnika
  • primjenom suvremenih tehnologija osigurati razvoj održivog modela poslovanja