Zaštita osobnih podataka

Temeljem ustavne odredbe o pravu na zaštitu osobnih podataka donesen je Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03., 118/06., 41/08, 130/2011.).

Zakon uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.

Obveza voditelja zbirke osobnih podataka je imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka koji sukladno članku 2. stavka 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka voditelja zbirke osobnih podataka PLIN VTC d.o.o.

  • Adresa i mjesto rada: Ulica Ote Horvata 15, 33000 Virovitica.
  • Telefon: 033-638-458
  • e-mail: tajnica@plinvtc.hr