Zaštita osobnih podataka

Temeljem Uredbe (EU) 2016/679  Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine donesen je Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/2018), koji stupa na snagu 25.svibnja 2018. godine.

PLIN VTC d.o.o. kao Voditelj obrade podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke o zaposlenicima, kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka dozvoljeni su isključivo kada postoji zakonska obveza ili obveza temeljem ugovornog odnosa, dok su sve ostale obrade dozvoljene uz jasnu privolu ispitanika ili njegova opunomoćenika. Podaci moraju biti točni i potpuni, te razmjerni svrsi u koju se obrađuju. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitaniku će se pružiti informacija o prikupljenim podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka. Svaki ispitanik ili njegov zakonski zastupnik ima pravo na pristup, ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose i za koje je dao privolu sukladno važečim propisima.

Za ostvarivanje prava možete se obratiti slanjem zahtjeva na adresu: PLIN VTC d.o.o., Ote Horvata 15, 33000 Virovitica ili na e-mail: zastita.op@plinvtc.hr. Na Vaš zahtjev odgovorit ćemo u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, a rok se ovisno o složenosti zahtjeva može produljiti za dodatna dva mjeseca.

Više informacija o zaštiti osobnih podataka (GDPR-u) možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade osobnih podataka;

  • Adresa i mjesto rada: Ulica Ote Horvata 15, 33000 Virovitica.
  • Telefon: 033-638-458
  • e-mail: zastita.op@plinvtc.hr
  • Odluka o imenovanju

Obrasci:

Interni akti;